TIETOA PÄIJÄLÄSTÄ

Paitsi hiljaisuutta kylästä löytyy tapahtumia ja talkoohenkeä.
Neljä kertaa vuodessa Pirtillä on toripäivä kyläkokouksineen, kesälauantaisin sillan pielessä
on pieni tori, jossa ostoksien ohessa parannetaan maailmaa ja kylää.
Kuhmoisten kunnan sivukirjasto on avoinna Pirtillä kerran viikossa.
Adventtina sytytetään raitille jouluvalot.

MENNEISYYS

Päijälä oli 1900-luvun alkupuolella vireä teollisuuskylä myllyineen, sahoineen ja kovasintehtaineen. Sillä oli jopa oma maidonkuorima-asema. Teollisia työpaikkoja oli parhaimmillaan puolensataa, ja maatilat tarvitsivat oman perheen lisäksi merkittävän määrän työväkeä. Myös kulttuurielämä kukoisti, ja myöhemmin Päijälästä tuli legendaarinen rallin pikataival. Kylässä asui enimmillään yli 400 ihmistä.

Työpaikat alkoivat eri syistä vähetä 1900-luvun jälkipuoliskolla. Sen seurauksena väkimäärä hupeni niin, että vakinaisia asukkaita on nyt alle 100. Niin yksityiset kuin kunnankin palvelut ovat siirtyneet Kuhmoisten keskustaan, ja julkinen liikenne kylään loppui jo useampi vuosikymmen sitten. Kylä on kuitenkin säilyttänyt elinvoimaisuutensa 2000-luvun alkuvuosiin asti, vaikka palvelujen loppuminen on uhannut alentaa kylän pelkäksi ”kesäparatiisiksi”.

NYKYISYYS

Toki, Päijälä on kesäparatiisi. Kylän noin 50 järveä ja lampea, 200 km järvenrantaa, joki ja mäkinen maisema perinteisine rakennuksineen luovat kauniin kokonaisuuden. Eipä kumma, että alueelle on noussut yli 400 kesämökkiä. Mutta ei pelkkä kesäparatiisi. Myös muina vuodenaikoina luonnon monimuotoisuus kiehtoo. Oletko nähnyt tähtitaivaan Päijälässä? Ei valosaastetta! Myös taiteilija Niilo Suojoki ihastui kylään, asettui ja rakensi ainutlaatuisen Riihigallerian.

Kylässä toimii edelleen aktiivisesti monta yhdistystä: Päijälän Seudun kyläyhdistys, Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän Seudun Metsästysseura ja urheiluseura Mäkimaan Muhku. Yhdessä ne ovat virittäneet jo useamman vuoden ajan keskustelua kylämme tulevaisuudesta. Haastattelemalla on selvitetty sekä vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden että mökkiläisten toiveita. Kunnan kanssa on järjestetty tilaisuuksia, joissa on kartoitettu yhteistä suuntaa tulevaisuuteen. Keskusteluiden perusteella tahtotilaksi tuli se, ettei kylän kohtaloa jätetä heitteille, vaan laaditaan kehittämissuunnitelma.

TULEVAISUUS - Päijälä kehittyy askel askeleelta

Päijälän kylän yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet tukea Maaseutu-rahastosta Vesuri-ryhmän kautta seuraaviin kylän kehityshankkeisiin.

Elinvoimainen Päijälä 2015-2025 -hanke: hankkeen tavoitteena oli luoda suunnitelma, jolla turvataan kylän elinkelpoisuus tulevaisuudessa ja käännetään kylän kehityssuunta kuihtumisesta kasvuun kaikilla elämän alueilla. Hankkeen aikana tehty selvitys- ja suunnittelutyö on tuottanut kylän tahoille runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi kylämateriaaleissa, kylästä tiedottamisessa ja pohjana tulevissa hankkeissa. Hanke toteutettiin vuosina 2015-2017.

Seuraavat hankkeet ovat em. kyläsuunitelmassa esiinnousseita, kylälle tärkeitä toimenpiteitä. Päijälän Pirtille ja Rukoushuoneelle hankittiin aggregaatit 2018, joilla varmistetaan kylän asukkaille lämpimät tilat mahdollisten pitkien sähkökatkosten varalta. Turvallinen Päijälä -hanke toteutettiin 2018-2019.

Luonnossa Liikkuen Päijälässä -hankkeet alkoivat 2019 Pitkäveden (Pitkäjärvi-Kuoksenjärvi-Pukarajärvi-Pitkävesi) melontareitin kunnostuksella. Hanke jatkui kesäkuussa 2020 Sysipatterin luontopolun rakentamisella sekä molempien luontokohteiden markkinoinnilla. Tukihakemukset on hyväksytty Maaseutuvirastossa. Markkinoinnin projektihenkilönä on toiminut Sanna Ruokola. Sannan laatima markkinointisuunnitelma valmistui lokakuussa, luettavissa kirjastossa. Sanna on laatinut myös luontokohteittemme markkinoinnin jatkosuunnitelman, johon palataan keväällä 2021. Katso kartat ja lisätiedot Luontokohteet-sivuiltamme.

Kaikki hankkeet toteutetaan talkoovoimin! 

LUE KYLÄN TAPAHTUMISTA

Lue täältä kylän kaikkien yhdistysten tapahtumista ja harrastuksista.

TUTUSTU YHDISTYKSIIN

Kylällä toimii useampi yhdistys, joiden toimintaan voit tutustua tästä linkistä

KYLÄN LUONTOKOHTEET

Päijälän kylässä on paljon kaunista luontoa, jossa liikkua ja seikkailla.